Preliezky

Naše preliezačky konštruujeme tak, aby deťom prinášali nespočetné množstvo spôsobov ako sa vyšantiť, a to všetko v rámci certifikovaných a bezpečných herných zostáv.

Tie naše zaručujú bezpečnú hru a pritom poskytujú rovnakú šancu telesných výkonov ako výstup na strom a dotvárajú pocit prírody a pokoja aj v centre veľkomiest.

Preliezky patria aktuálne medzi naše najobľúbenejšie produkty.

V našom katalógu môžete prezerať všetky dostupné produkty s nezobrazenými cenami. Pokiaľ si želáte zobraziť ceny produktov v katalógu, zaregistrujte sa. O vypracovanie cenovej ponuky na mieru môžete požiadať aj bez registrácie. Stačí si pridať vybrané produkty do cenovej ponuky a odoslať ich na naše obchodné oddelenie na definitívne nacenenie.