Abeceda / Diakritika / Číslice

4 5

0,00

Špecifikácia

Výška znakov: 20 cm