1.650,00 1.980,00 s DPH

Špecifikácia

15ks kolov s dlžkou striedavo 35-45cm dlhých, s priemerom 20-25cm, 25cm v betóne a striedavo 10-20cm nad zemou.
Popis: odbelené agátové drevo.

Cena  110,-EUR/ks, za 15 ks 1650 EUR bez DPH.