Certifikácia detských ihrísk

Čo to znamená mať certifikované ihrisko?

Bezpečnosť vybavenia detského ihriska musí byť na prvom mieste, aby sme predišli potenciálnym úrazom. Všetky prvky detského ihriska, či už sú to šmýkačky, hojdačky, kolotoče alebo horolezecké steny a či sa jedná o súkromné alebo verejné detské ihriská, všetky tieto prvky podliehajú prísnym medzinárodným normám a smerniciam, ktoré sa riadia podľa platných európskych noriem EN 1176 a EN 1177. Naša spoločnosť na slovensku úzko spolupracuje so spoločnosťou TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o a TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s..dalej (TISR) Spoločne definujeme bezpečnostný rámec, v rámci ktorého následne vieme uplatniť kreativitu samotného návrhu.

Vám ako zákazníkovi pomôžeme zorientovať sa v komplexných požiadavkách na bezpečnosť výrobkov. Všetky súčasti zariadenia ihrísk musia byť testované z hľadiska chemickej a mechanickej bezpečnosti. Pri spolupráci so spoločnostami TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o  a TISR zabezpečujeme a posudzujeme platnosť výrobkových certifikátov a splnenie noriem všetkých prvkov detského ihriska.S každým novým ihriskom, ktoré si u nás objednáte obrdžíte aj certifikát.

Vďaka vzdelávaciemu programu spoločnosti TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o  máme vyškolených pracovníkov v oblasti inšpekcie detských ihrísk.V rámci tohto odborného dohľadu zabezpečujeme pravidelné kontroly detských ihrísk,po novom raz za rok, pri ktorých sa kontroluje celkový bezpečnostný stav detského ihriska. Naši odborníci sú už pri kontrole technicky vybavení a vedia operatívne zjednať nápravu, či už priamo na mieste alebo v rámci komplexného servisu detského ihriska, ktorý naša spoločnosť poskytuje. V prípade, že Vaše ihrisko je vyrobené dávnejšie ako v roku 2020, odporúčame čím skôr vykonať kontrolu detského ihriska. Kontrolu si môžete na našej stránke objednať aj online