Dotácie na detské ihriská

Ako postaviť detské ihrisko v obci, škole či škôlke?

Dotácia na detské ihriská

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny plánuje postaviť okolo 100 ekologických detských ihrísk.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyčlenilo v tomto roku 4,5 mil. eur na výstavbu 100 ekologických detských inkluzívnych ihrísk.

Podmienkou poskytnutia dotácie je o. i. zabezpečenie terénnych úprav zo strany žiadateľa a 10 % finančná spoluúčasť. Výška dotácie pre jedného žiadateľa je maximálne 50 000 €.

Autorom projektu je akademický sochár Jozef Kliský, ktorý bude pripravovať projektovú dokumentáciu pre každého žiadateľa, ktorému bola schválená dotácia na základe rozmerov a možností pozemku žiadateľa.

O projekte

Hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo. Povrchová úprava bude tvorená nátermi v prírodných odtieňoch, ktoré nechajú vyniknúť prirodzenú štruktúru dreva, farebné dotvorenie prvkov je možné v odtieňoch modrej, šedej, zelenej. Zámerom je vytvoriť ihrisko, ktoré bude esteticky zakomponované do prostredia a nebude v ňom pôsobiť rušivo. Naše detské ihriská sú okrem základného agátového dreva doplnené o najkvalitnejší a certifikovaný nerezový spojovací materiál, ktorý maximalizuje živontnosť detského ihriska. 

V každom projekte musia byť 3 inkluzívne prvky, ostatné prvky sú voliteľné, ktorých môže byť 7 a môžu sa opakovať.

Povinné inkluzívne prvky sú:

Projekt sa volá „RODINKA“ čo je skratka od RODinný INKluzívny Areál. „RODINKA“ predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a vytvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Hlavný projekt detského inkluzívneho ihriska tvorí 10 prvkov. Prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Jednoducho sa prispôsobia priestoru, ktorý má na vytvorenie ihriska k dispozícii prijímateľ dotácie. Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov.

O dotáciu môžu požiadať obce, neziskové organizácie, občianske združenia či registrované cirkvi.