Plánovanie projektov

Príprava projektu

Na prvom mieste je komunikácia, ktorá je dôležitým faktorom pri dosahovaní najlepšieho dizajnu a konečného výsledku.

Je veľmi dobré, ak už na začiatku máte jasno v niektorých otázkach:

  • Aká bude veková skupina detí na ihrisku?
  • Na akom veľkom priestore sa bude nachádzať ihrisko?
  • Aký máte rozpočet na projekt?
  • Dokedy má byť ihrisko skolaudované?
  • Aké ciele má ihrisko spĺňať?
  • Máte konkrétne požiadavky na materiály alebo farby, či iné?

Druhým krokom je vývoj a tvorba dizajnu, takzvaný brainstorming alebo po slovensky, po našom harašenie. Z informácií, myšlienok a nápadov získaných od zákazníka sa snažíme dostať k najlepšiemu a najkrajšiemu riešeniu. Najlepšie nápady dáme na posúdenie a vybratie zákazníkovi, ktorý si vyberie pre neho najzaujímavejší koncept. Z vybratých náčrtov a vizualizácií vznikne finálna vizualizácia/prezentácia. Prejdeme spolu bezpečnosť a doladíme detaily ako sú napr. farba či drevorezba.

Plánovanie

Tretí krok je plánovanie. Tu sa zapája do procesu náš dlhoročný budovaný tím, ktorý tvoria rezbári, umeleckí maliari, architekti, ale aj iní technickí inžinieri, ktorí v spolupráci so zabehnutým kolektívom stolárov a tesárov predstavujú garanciu vynikajúceho opracovania a prevedenia vášho detského ihriska. Architekti a technici pripravia pre výrobu najlepšie možné kótované výkresy so všetkými mierami a pohľadmi na produkty. Podľa ich 3D a 2D modelov a výkresov, ktoré vytvoria, sa budú následne pripravovať všetky ďalšie časti ihriska a budú podľa týchto podkladov postupovať všetci pracovníci v ďalších krokoch.

Štvrtý krok je príprava materiálu pre ihrisko/projekt. Časť materiálu je možné objednať, čo sú napríklad šmýkačky, hojdačky, laná, spojovací materiál a farby. Stále však ostáva ten najdôležitejší materiál, ktorým je drevo. Do našej prevádzky prichádza surové drevo ešte s kôrou v rôznych dĺžkach (od 4 do 12 metrov).

Aby bolo agátové drevo použiteľné pre detské ihrisko, je nutné ho dobre pripraviť. V prvom kroku dôjde k odkorneniu,v druhom odfrézujeme beľ. Beľ je časť agátového dreva, ktorá sa nachádza pod kôrou a vplyvom poveternostných podmienok by rýchlo došlo k jej znehodnoteniu a preto sa musí odstrániť. Vo výsledku ostane čisté jadrové agátové drevo.

Takto pripravené koly pre ihrisko sa brúsia do hladka, aby z nich netrčali žiadne triesky. Niektoré koly sa napília na dosky, ktoré idú do sušiarne. Všetok pripravený materiál sa označí a skompletizuje, aby mohol prejsť do ďalšej fázy výroby a tou je samotná výroba detského ihriska.

Výroba a kontrola detského ihriska

Agátové drevo, ktoré sa používa na výrobu ihrísk je prirodzene krivé a o to náročnejšia je práca s takýmto drevom, pretože musia zabezpečiť, aby všetky prvky na seba nadväzovali a zapadali do seba. Zároveň však práve táto prirodzená vlastnosť agátového dreva dodáva našim ihriskám jedinečné tvary a vzhľad a preto je každé ihrisko unikátne a žiadne dve ihriská od nás nie sú rovnaké.

Po rezbároch, tesároch a stolároch nastupujú maliari, ktorí dodávajú ihrisku jeho rozprávkový vzhľad. Farba slúži ako ochrana dreva, ale aj ako dizajnový prvok ihriska a robí ho unikátnym.

Kontrola vo výrobe a preprava ihriska

Podla veľkosti herných prvkov sa prepravujú časti ihriska v celku alebo demontované a znovu sa zmontujú až na finálnom mieste určenia.Pre veľké veže alebo iné nadrozmerné prvky používame aj nadrozmernú dopravu.

Keď dokončia svoju prácu aj maliari nasleduje výstupná kontrola ihriska. V tomto kroku prichádza vedúci výroby, ktorý posledný krát skontroluje detské ihrisko a porovnáva jeho rozmery s výkresmi a 3D modelom. Za ním do tretice príde externý kontrolór a školiteľ, ktorý taktiež kontroluje súlad s bezpečnostnými normami. Pokiaľ sa nájdu nedostatky, je potrebné ich okamžite odstrániť ešte predtým, ako ihrisko opustí výrobné priestory. Všetky prvky musia spĺňať STN 1176 a STN 1177.

Montáž ihriska

V tomto kroku požadujeme od zákazníka prehlásenie že na pozemku sa nenachádzajú žiadne potrubia, či elektrické rozvody.

Ak pozemok nie je prístupný s nákladnými autami a bagrami musíme kalkulovať s ručným výkopom alebo minibagrom a s presunom ihriska na miesto výstavby pomocou veľkotonážnych žeriavov. Všetky prvky osádzame do jám s hĺbkou od 35 cm do jedného metra a zalievame betónom. Ak sa ihrisko inštaluje na betón alebo na asfalt vyrábame si špeciálne kovové alebo nerezové pätky. Po inštalácii ihriska pripravíme dopadovú plochu.

Dopadová plocha je pre každé ihrisko nutnosťou, ale jej materiál sa môže líšiť v závislosti od potrieb ihriska a od možnej výšky pádu. V prípade, že ide o ihrisko, pri ktorom môže dieťa spadnúť z výšky maximálne jeden meter je možné použiť ako dopadovú plochu aj trávnik. V iných prípadoch sa postupuje podľa noriem a určení, aký typ dopadovej plochy je možné použiť. Okrem trávnika sa dopadové plochy robia aj z piesku, jemného štrku, drevnej štiepky ale EPDM hmoty. Z pohľadu bezpečnosti, dlhej trvácnosti a odolnosti je najvhodnejšie používať EPDM hmotu, ktorá sa na rozdiel od trávnika nezničí a na rozdiel od piesku alebo štiepky sa chodením nepresúva na niektoré miesta, kým inde neostáva takmer žiadny 

Finalizácia a spustenie do prevádzky

Ukončenie realizácie je na základe podpísaného preberacieho protokolu. Pred samotným spustením ihriska do prevádzky po nás ešte prichádza kontrola, kedy pracovník, ktorý má oprávnenie vykonávať CERTIFIKÁCIU detských ihrísk podrobne prejde celé ihrisko. Po takejto finálnej kontrole vystaví pre toto konkrétne ihrisko certifikát.

Kvôli novému zákonu na Slovensku a momentálnej situácii doručíme certifikát do 2 mesiacov, no ihrisko môžete využívať hneď po podpise preberacieho protokolu.