Integratívne ihriská

Detské ihriská určené pre detičky s obmedzenou schopnosťou pohybu (na vozíku a pod.). Ihriská sú prispôsobené tak, aby bolo možné sa na nich hrať aj s použitím invalidného vozíka. Všetky ihriská sú vyrobené z kvalitných a odolných materiálov voči poveternostným podmienkam aj UV žiareniu.

V našom katalógu môžete prezerať všetky dostupné produkty s nezobrazenými cenami. Pokiaľ si želáte zobraziť ceny produktov v katalógu, zaregistrujte sa. O vypracovanie cenovej ponuky na mieru môžete požiadať aj bez registrácie. Stačí si pridať vybrané produkty do cenovej ponuky a odoslať ich na naše obchodné oddelenie na definitívne nacenenie.