Mestský mobiliár

Naša práca nie je len o detských ihriskách, ale aj o skrášľovaní mesta. Okrem detských ihrísk vyrábame aj mestský mobiliár, teda zariadenie do mesta ako sú autobusové zastávky, lavičky, smetné koše, stojany pre bicykle a mnoho ďalšieho.

V našom katalógu môžete prezerať všetky dostupné produkty s nezobrazenými cenami. Pokiaľ si želáte zobraziť ceny produktov v katalógu, zaregistrujte sa. O vypracovanie cenovej ponuky na mieru môžete požiadať aj bez registrácie. Stačí si pridať vybrané produkty do cenovej ponuky a odoslať ich na naše obchodné oddelenie na definitívne nacenenie.