Outdoor fitness

Udržovať svoje telo v kondícii nemusí byť iba doménou chodenia do posilňovne, ale existujú aj možnosti cvičenia a posilňovania vonku a práve pre tento účel sú pripravené prvky outdoor fitness.

V našom katalógu môžete prezerať všetky dostupné produkty s nezobrazenými cenami. Pokiaľ si želáte zobraziť ceny produktov v katalógu, zaregistrujte sa. O vypracovanie cenovej ponuky na mieru môžete požiadať aj bez registrácie. Stačí si pridať vybrané produkty do cenovej ponuky a odoslať ich na naše obchodné oddelenie na definitívne nacenenie.