Herný prvok Margarétka

5

3.280,00 3.936,00 s DPH

Špecifikácia

Veková kategória: 1+
Potrebná plocha: 540 x 392 x 220 cm
Výška pádu: 40 cm
Dopadová plocha: trávnik
Doba dodania 7 – 9 týždňov