Dopadové plochy

Ak výška pádu herného prvku nepresahuje 0,60m, dopadová plocha nie je z hľadiska noriem potrebná. Ak výška pádu presahuje 0,60m ale nepresahuje 1m, ako dopadová plocha postačuje trávnik. Je potrebné však spomenúť, že v praxi dochádza k vyšliapaniu prirodzenej trávy napr. pod hojdačkami, pri vstupe / výstupe jednotlivých herných prvkov, pri výstupe zo šmýkačiek atď. Na uvedených miestach prirodzený trávnik pomerne rýchlo prestane existovať a tieto miesta následne prestanú spĺňať podmienky určené v EN 1177, čo môže byť vytknuté pri pravidelnej kontrole ihriska. Pri herných zostavách obsahujúcich herné prvky s výškou podesty nad 1 m a pod hojdačkami je vybudovanie tlmiacej dopadovej plochy nevyhnutnosťou.

Existuje viacero variantov, ktoré možno použiť ako podklad pod detské ihrisko. Každá forma dopadovej plochy má svoje výhody a nevýhody a závisí od preferencií zákazníka, ktoré výhody uprednostní a ktoré nevýhody akceptuje. Naša firma vám vie zabezpečiť dopadové plochy z liatej recyklovanej gumy EPDM, z vymývaného riečneho štrku, z umelej trávy alebo položením štvorcov z recyklovanej gumy (tzv. gumová dlažba).

Pre viac informácii si prosím pozrite odsek 2.4 a 2.5 v sekcii INFO – FAQ (Často kladené otázky) alebo nás kontaktujte. Radi Vám poradíme!

V našom katalógu môžete prezerať všetky dostupné produkty s nezobrazenými cenami. Pokiaľ si želáte zobraziť ceny produktov v katalógu, zaregistrujte sa. O vypracovanie cenovej ponuky na mieru môžete požiadať aj bez registrácie. Stačí si pridať vybrané produkty do cenovej ponuky a odoslať ich na naše obchodné oddelenie na definitívne nacenenie.